ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ใบสมัครเรียน  /   ใบแจ้งการชำระค่าเทอม
 • รับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ฟรี !! (นักเรียนใหม่) วันที่ 1 พ.ค. 2563
 • เปิดเทอม 1/2563 
  • รอบเข้า/รอบปกติ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 *
  • รอบบ่าย/รอบพิเศษ  วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 *
  • นักเรียนเก่า รับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ฟรี 

 • สอบปลายภาค 2/2562 (รอบเช้า)
  • 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 (เฉพาะ ปวช.2 และ ปวช.3)
  • 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 (เฉพาะ ปวช.1)
 • สอบปลายภาค 2/2562 (รอบบ่าย)
  • 1 มีนาคม 2563 (เฉพาะ ปวช.3 และ ปวส.2)
  • 8 มีนาคม 2563 (เฉพาะ ปวช.1-2 และ ปวส.1)
 • ซ้อมใหญ่ (เหมือนจริง) พิธีมอบประกาศนียบัตร วันที่ 13 มีนาคม 2563 (รับครุย 7.30 น.)
 • พิธีมอบประกาศนียบัตร (วันจริง) วันที่ 15 มีนาคม 2563 (7.30 น.)

คลิกดู Facebook Fanpage ของเรา

 • สัมมนาเรื่อง “แรงงานสัมพันธ์ -กรมแรงงาน” วันที่ 29 มกราคม 2563 ห้อง 107
 • รับสมุดฝึกงาน (ปวช.2 และ ปวส.1) ห้องธุรการ (ด่วน)
 • ส่งโครงการ (2 เล่ม=ฉบับจริง+สำเนา) ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563
 • สอบมาตรฐานวิชาชีพ (สอบจบ)
  • รอบเช้า (ปวช.3) วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563
  • รอบบ่าย (ปวช.3 และ ปวส.2) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
 • สอบ V-NET ปวช.3 (25 ม.ค. 63)  ไปสอบที่ K-BAC (8.00 -15.00 น.)
 • สอบ V-NET ปวส.2 (26 ม.ค. 63) ไปสอบที่ K-BAC (8.00 -15.00 น.)
 • ติว V-NET แนวข้อสอบ -ปวช.3 ทุกสาขา (รอบเช้า) วันที่ 23 ม.ค. 63 ห้องคอมฯ 103
 • สอบปลายภาค 2/2562 บล็อก #1 รอบบ่าย/วันอาทิตย์ วันที่ 19 มกราคม 2563
 • สอบกลางภาค (รอบเช้า) วันที่ 20-21 มกราคม 2563
 • เปิดเทอม 2-2562 (รอบเช้า) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 -รับตารางเรียน/ปวช.รับหนังสือ ฟรี
 • เปิดเทอม 2-2562 (รอบบ่าย) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 -รับตารางเรียน/ปวช.รับหนังสือ ฟรี
 • สอบปลายภาค (รอบเช้า) วันที่ 16-17 กันยายน 2562
 • ประกาศผลการเรียน (รอบเช้า) วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. ห้อง 107
 • สอบปลายภาค (รอบบ่าย) วันที่ 20 ตุลาคม 2562
 • สอบกลางภาค (รอบเช้า) วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562
 • แห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. ชุดพละ
 • ทัศนศึกษา หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
 • เลือกตั้งประธานนักเรียน (รอบเช้า) วันที่ 21 มิถุนายน 2562
 • ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 17 มิถุนายน 2562
 • พิธีไหว้ครู วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
 • เปิดเทอม 1/62(รอบเช้า) วันที่ 4 มิถุนายน 2562  เวลา 08.00 น.  #ทุกชั้นปี
 • หยุด วันที่ 3 มิถุนายน 2562 (วันเฉลิม สมเด็จพระราชินี) 
 • เปิดเทอม 1/62 (รอบบ่าย) วันที่ 9 มิถุนายน 2562  เวลา 08.00 น. #ทุกชั้นปี 
 • นักเรียน ปวช.ใหม่ รับหนังสือ ชุด อุปกรณ์ ฟรี! วันที่ 1-5 พ.ค. 2562 ห้อง 104,107
 • ปฐมนิเทศ วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ลงทะเบียน 7.30 น. ห้องประชุม ห้อง 107
 • นักเรียน ปวช.2-3 ทุกสาขา – รับชุด หนังสือเรียน ฟรี! วันเปิดเทอม ห้อง 107
 • นักศึกษา ปวส.1-2 ทุกสาขา – รับหนังสือ วันเปิดเทอม จดตารางเรียนบอร์ดประกาศฯ
 • นักเรียนที่ขาดเอกสาร เช่น วุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน รีบนำมาให้ #ด่วนที่สุด
 • ซ้อมใหญ่ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ลงทะเบียน 6.30 น. รับชุดครุย ห้อง 104
 • พิธีมอบฯจริง วันที่ 17 มีนาคม 2562 ลงทะเบียน 7.00 น. สนามฟุตซอล
 • สอบปลายภาค 2/2561 บล็อก #2 (รอบบ่าย) ปวช.1-2 + ปวส.1  –วันที่ 10 มี.ค. 2562
 • สอบปลายภาค 2/2561 บล็อก #2 (รอบบ่าย) ปวช.3 + ปวส.2  –วันที่ 3 มี.ค. 2562
 • สอบปลายภาค 2/2561 (รอบเช้า) ปวช.1 – ปวช.3  – วันที่ 25-26 ก.พ. 2562
 • สอบมาตรฐานวิชาชีพ (เฉพาะ ปวช.3)  รอบเช้า  -วันที่ 20-22 ก.พ. 2562
 • สอบมาตรฐานวิชาชีพ (เฉพาะ ปวช.3+ปวส.2)  รอบบ่าย  -วันที่ 17 ก.พ. 2562
 • สอบปลายภาค 2/256 บล็อก #1 (รอบบ่าย/พิเศษ) – วันที่ 13 มกราคม 2562
 • สอบกลางภาค 2/2561 (รอบเช้า/ปกติ) – วันที่ 10-11 มกราคม 2562
 • เปิดเรียนตามปกติ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562
 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ – วันที่ 5 ธันวาคม 2561
 • กีฬาสี พัฒน์แบคเกมส์ 2018 (ทุกคน-ทุกสาขา) – วันที่ 23 ธันวาคม 2561
 • สัปดาห์วิชาการวิชาชีพ-จัดแสดงผลงาน – วันที่ 23 ธันวาคม 2561
 • เปิดเทอม 2/2561 (รอบเช้า/ปกติ) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
 • เปิดเทอม 2/2561 (รอบบ่าย/พิเศษ) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
 • สอบปลายภาค 1/2561 (รอบปกติ) วันที่ 17-18 กันยายน 2561
 • สอบกลางภาค 1/2561 (รอบปกติ) วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 (ตารางสอบในบอร์ดประกาศ)
 • สอบปลายภาค (บล็อก #2) รอบบ่าย วันที่ 28 ตุลาคม 2561
 • สอบปลายภาค (บล็อก #1) รอบบ่าย วันที่ 19 สิงหาคม 2561
 • ทัศนศึกษาคุณธรรม จริยธรรม  วัดกระทุ่มเสือปลา จังหวัดนครนายก วันที่ 2 ก.ย. 2561
 • แข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันที่ 23-25 ส.ค. 2561
 • จิตอาสา (ทำความสะอาด) วัดกระทุ่มเสือปลา ประเวศ กรุงเทพฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 • จิตอาสา (ทำความสะอาด) วัดลานบุญ ประเวศ กรุงเทพฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 • แห่เทียนจำนำพรรษา (วัดลานบุญ) วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เริ่ม 8.30 น.
 • ถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เริ่ม 8.30 น.
 • กิจกรรมทัศนศึกษา (ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ) วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
 • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 • โครงการรักการออม  เริ่มเปิดบัญชีธนาคารออมสิน วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
 • กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา 10 นาทีทุกวัน
 • นักเรียนใหม่ ปวช. รับฟรี ชุดนักเรียน+หนังสือ+อุปกรณ์ (ห้อง 107)
  • ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป (จนถึงวันปฐมนิเทศ)
  • นักเรียน ปวช. (ปวช.2-3) รับวันที่  4 มิถุนายน 2561 (ห้อง 107)
  • นักศึกษา ปวส. นำใบเสร็จมารับหนังสือ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มิ.ย.2561
 • ปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ทุกสาขา ทุกรอบ (แต่งชุดนักเรียน)
  • วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-13.30 น.
 • เปิดเรียน 1/2561 (ทุกระดับชั้น)
  • (รอบปกติ) วันที่ 4 มิถุนายน 2561
  • (รอบบ่าย) วันที่ 10 มิถุนายน 2561