ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร (พัฒน์แบค)

  • ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสายสามัญ  วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
  • ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ “โรงเรียนวังเด็กพัฒนา” เป็น “โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 (ใบอนุญาตเลขที่ กส 2103/2549) และ “วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ” ในปี 2555 และปัจจุบัน (2560) ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร” 
  • ตั้งอยู่เลขที่ 458 ซ.อ่อนนุช 88/4 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
  • โทรศัพท์ 02-3291358 โทรสาร 02-3291355
  • E-mail Address: patbaccollege@hotmail.com
  • Website: http://www.patbac.net/2017
  • ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขตที่ 2 (เขตประเวศ)
  •  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประวัติสถานศึกษา อ่านเพิ่มเติม