ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ใบสมัครเรียน  /   ใบแจ้งการชำระค่าเทอม
 • รับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ฟรี !! (นักเรียนใหม่) วันที่ 1 พ.ค. 2563
 • เปิดเทอม 1/2563 
  • รอบเข้า/รอบปกติ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 *
  • รอบบ่าย/รอบพิเศษ  วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 *
  • นักเรียนเก่า รับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ฟรี 

 • สอบปลายภาค 2/2562 (รอบเช้า)
  • 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 (เฉพาะ ปวช.2 และ ปวช.3)
  • 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 (เฉพาะ ปวช.1)
 • สอบปลายภาค 2/2562 (รอบบ่าย)
  • 1 มีนาคม 2563 (เฉพาะ ปวช.3 และ ปวส.2)
  • 8 มีนาคม 2563 (เฉพาะ ปวช.1-2 และ ปวส.1)
 • ซ้อมใหญ่ (เหมือนจริง) พิธีมอบประกาศนียบัตร วันที่ 13 มีนาคม 2563 (รับครุย 7.30 น.)
 • พิธีมอบประกาศนียบัตร (วันจริง) วันที่ 15 มีนาคม 2563 (7.30 น.) อ่านเพิ่มเติม