ปวช.2-เรียนออนไลน์

ระดับ ปวช.2 (เรียนทุกสาขา)

 • 20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ (อ.ปภังกร)
 • 20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (อ.ประพจน์)
 • 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (อ.กิ๊ฟลี
 • 20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 (อ.ธนธรณ์)
 • 20204-2101 อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ (เสริม) อ.กฤติเมธ

ปวช.2 (เฉพาะ การบัญชี)

 • 20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า (อ.หนึ่งฤทัย)
 • 20201-2102 การบัญชีตั๋วเงิน (อ.อัณณ์ญาณิน)
 • 20201-2106 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี (อ.หนึ่งฤทัย)
 • 20201-2110 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ (อ.อุดมสิทธิ์)

ปวช.2 (เฉพาะ การตลาด)

 • 20202-2001 การตลาดเบื้องต้น (อ.อรพิน)
 • 20202-2008 การพัฒนาบุคลิกพนักขาย (อ.พิมพ์ธารา)
 • 20202-2101 การจัดชื้อเบื้องต้น (อ.วราพร)
 • 20202-2113 ศิลปะการขาย (อ.เกษร)
 • 20202-2105 ลูกค้าสัมพันธ์ (อ.พิมพ์ธารา)

ปวช.2 (เฉพาะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 • 20204-2001 ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น (อ.พลวรรธน์)
 • 20204-2003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (อ.ประพจน์)
 • 20204-2103 โปรแกรมตารางงาน (อ.บัวรมย์)
 • 20204-2104 โปรแกรมนำเสนอ (อ.วาธิณี)